Zabezpečovací systémy

Kamerové systémy

Počítačové sítě

Kontakty

Počítačové sítě


Základní informace

Počítačová síť slouží zejména ke vzájemné komunikaci uživatelů sítě a k jejich komunikaci s vnějším světem. Dále slouží ke sdílení společných prostředků sítě, jako jsou síťové programy, síťové disky a síťové tiskárny. Počítačová síť je složena z různých komponent podle funkcí, které má splňovat.

Počítačová síť se skládá z následujících komponent:

  • uzel sítě - skříň s elektronikou pro propojení koncových zařízení mezi sebou a s vnějším světem;
  • přenosové médium - kabeláž pro elektrický nebo optický signál, nebo vzduch pro rádiový signál;
  • koncová zařízení - počítače, servery, síťové tiskárny, telefony aj.

Instaluji počítačové sítě do domácího i firemního prostředí. Větší zakázky realizuji s týmem spolupracovníků s dlouholetými zkušenostmi v oboru. Po zjištění situace v objektu a po konzultaci se zákazníkem navrhuji a realizuji počítačové sítě v kabelovém, v bezdrátovém, nebo v kombinovaném provedení, viz dále. Některé realizace drátových i bezdrátových sítí s datovými rozvaděči jsou na těchto fotografiích.


Kabelová síť

Kabelovou síť stavím ze značkových elektronických přístrojů - tzv. aktivních komponent sítě (Solarix, Cisco, Nortel Networks), ze značkových pasivních komponent (skříně, panely, datové zásuvky) a ze značkových kabelů (Solarix).

Uzel sítě vždy umísťuji do plechových skříní - datových rozvaděčů (obvykle vnitřní šíře 19"), které mají uzamykatelné čelní dveře z plechu nebo bezpečnostního kouřového skla. Rozvaděče se vyrábějí různě vysoké v provedení na zeď nebo na podlahu. Do rozvaděče montuji aktivní komponenty sítě (elektroniku - modemy, routery, switche). Do skříní dále montuji pasivní komponenty (propojovací panely, panely se zásuvkami 230V, police, ventilační jednotky, přepěťové ochrany). Ven ze skříně vedu kabeláž sítě a po stěnách místností ji obvykle ukládám do plastových lišt. Kabeláž zakončuji na stěnách místností datovými zásuvkami. Datové zásuvky mohou být dvojité i vícenásobné a lze je tedy využít pro připojení více koncových zařízení - počítačů, serverů, síťových tiskáren či telefonů. Koncová zařízení pak k datovým zásuvkám připojuji pomocí krátkých propojovacích kabelů zakončených konektory. V objektech s nespolehlivou elektroinstalací provádím též nový rozvod 230V pro výpočetní techniku a ukládám jej do samostatných plastových lišt (pak nutná revize revizním technikem).

V případě malých sítí obvykle instaluji menší datové rozvaděče (vnitřní šíře 10") a do nich osazuji i menší aktivní i pasivní komponenty sítě. Cena 10" komponent je nižší. Kabeláž v lištách a datové zásuvky na stěnách jsou pak stejného provedení jako u velkých sítí výše. Podle podmínek v místě instalace lze někdy dosáhnout další finanční úspory vynecháním propojovacích panelů ve skříni, kabelových rozvodů v lištách i datových zásuvek na stěnách. Koncová zařízení pak připojuji přímo na aktivní komponenty sítě ve skříni pomocí dlouhých propojovacích kabelů vedenými jen po podlaze.

Výhody kabelové sítě: klasické řešení s vysokou spolehlivostí připojení, vysoká přenosová rychlost, stálá přenosová rychlost bez nežádoucích vlivů okolí, vizuální přehled všech koncových zařízení připojených k síti, větší základní bezpečnost daná nedostupností vně objektu. Více vhodná pro profesionální využití.

Cena kabelové sítě: velmi závislá na její velikosti, bude vyčíslena v cenové nabídce. Cena je dána jednak počtem přípojných míst (cena aktivních i pasivních komponent), jednak její plošnou velikostí (cena kabeláže a práce). Lze odhadnout, že cena kabelové sítě pro menší firmu (10 počítačů, 3 místnosti) je zhruba 50.000 Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškerý materiál a práci. Cena nezahrnuje dopravu 10,- Kč/km bez DPH. Přesná cena bude vyčíslena v cenové nabídce po prohlídce objektu. Jsem plátcem DPH. Způsob platby: záloha (50%) při podpisu smlouvy o dílo, doplatek (50%) hotově při předání díla; platby bezhotovostně jen předem, nebo při harmonogramu prací a plateb, nebo po dohodě.


Bezdrátová síť

Bezdrátové sítě Wi-Fi (802.11b, 802.11g) realizuji ze značkových komponent (Asus, Ovislink).

Také pro instalaci bezdrátové sítě používám datové rozvaděče (vnitřní šíře 10"). Umístění aktivních prvků bezdrátové sítě do datového rozvaděče je vhodné jednak z praktických důvodů - skrytí samotného Wi-Fi zařízení a další potřebné techniky (modemu, kabelu do internetu, napájecích zdrojů a napájecích kabelů), jednak je to i ochrana před mechanickým poškozením či odcizením.

U bezdrátových sítí odpadají propojovací panely, kabelové rozvody, koncové zásuvky i propojovací kabely. Vlastní stavba bezdrátových sítí je jednodušší, ale těžiště práce se přesouvá do správného nakonfigurování bezdrátového "vysílače" (Wi-Fi přístupového bodu). Dosah bezdrátové sítě s jedním Wi-Fi přístupovým bodem je řádově v rozsahu velikosti rodinného domu či malé firmy. Je však možno provést i pokrytí větší firmy či areálu.

Výhody bezdrátové sítě: čistší, rychlejší a levnější instalace, možnost přenášení koncových zařízení v dosahu sítě. Více vhodná pro domácí využití.

Cena bezdrátové sítě: závislá na její velikosti, bude vyčíslena v cenové nabídce. Cena je dána jednak počtem přípojných míst (cena aktivních komponent), jednak její plošnou velikostí (u velkých sítí cena retranslačních bodů a antén). Lze říci, že cena bezdrátové sítě pro byt, rodinný dům nebo malou firmu (5 počítačů, 3 místnosti) je odhadem 20.000 Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškerý materiál a práci. Cena nezahrnuje dopravu v ceně 10,- Kč/km bez DPH. Přesná cena bude vyčíslena v cenové nabídce po prohlídce objektu. Jsem plátcem DPH. Způsob platby: hotově při předání díla, bezhotovostně jen předem nebo po dohodě.


Kombinovaná síť

Obvyklé řešení znamená vybudovat páteřní kabelovou síť a do ní osadit bezdrátový přístupový bod pro přenosná zařízení. Počítače a servery se pak propojují přednostně pomocí kabelů, notebooky a jiná přenosná zařízení je praktické připojit bezdrátově.

Výhody kombinované sítě: kombinace drátové i bezdrátové technologie dává možnost spojit výhody obou technologií popsané výše.

Cena kombinované sítě: lze ji opravdu těžko předem odhadnout pro množství variant tohoto řešení (počet přípojných míst v obou technologiích, rozsah pokrytí oběma technologiemi, poměr zastoupení obou technologií aj.). Cena bude vyčíslena v cenové nabídce po prohlídce objektu a konzultaci se zákazníkem. Jsem plátcem DPH. Způsob platby: záloha (50%) při podpisu smlouvy o dílo, doplatek (50%) hotově při předání díla; platby bezhotovostně jen předem, nebo při harmonogramu prací a plateb, nebo po dohodě.


Postup při zřizování počítačové sítě

  • nezávazná návštěva: prohlídka místa instalace, konzultace se zákazníkem, zjištění počtu přípojných míst, návrh rozmístění prvků sítě, zakreslení do kopie plánů objektu nebo do náčrtku; cena: v Praze zdarma, mimo Prahu účtuji jen dopravu 10,-Kč/km bez DPH;
  • do týdne: zdarma vypracování cenové nabídky, vypracování návrhu smlouvy o dílo, zaslání elektronických verzí e-mailem, ze strany zákazníka schválení e-mailem, podpis tištěné smlouvy o dílo, zaplacení zálohy;
  • do měsíce: vlastní instalace sítě, oživení, konfigurace, vyzkoušení, předání díla, předávací protokol, zaplacení ceny díla; instalace trvá podle rozsahu obvykle několik dní;
  • následně: případné sjednání správy sítě, sjednání rozsahu služeb, možnost rozšiřování systému.

Zpět na hlavní stranu

Tato stránka ve verzi .pdf pro stažení nebo pro tisk

Tento web ve zkrácené verzi .pdf pro stažení nebo pro tisk

Stáhnout .pdf prohlížeč Adobe Reader