Zabezpečovací systémy

Kamerové systémy

Počítačové sítě

Kontakty

Kamerové systémy


Základní informace

NA STRÁNCE SE TEPRVE PRACUJE

 • ovládat spotřebiče v objektu (např. topení, světlo, čerpadlo, rolety, vrata) pomocí SMS nebo prozvoněním z Vašeho mobilního telefonu nebo z více telefonů;
 • hlásit nějaký provozní stav v objektu (např. potvrzení zapnutí spotřebiče, výpadek proudu, dosažení teploty, zaplavení) ve formě SMS na Váš mobilní telefon;

Pro instalaci GSM dálkového ovládání používám komponenty českého výrobce Jablotron. Jejich výrobky jsou známé svou kvalitou (ISO 9001:2001), mají vynikající servisní podporu, přijatelné ceny i zdařilý design. Do GSM dálkového ovládání lze vložit SIM kartu kteréhokoliv mobilního operátora. Je možné nezávisle ovládat několik spotřebičů, běžně dva spotřebiče, po úpravách až šest spotřebičů.

GSM dálkové ovládání lze sestavit a provozovat buď jako samostatné ovládání, nebo jako ovládání využívající funkce zabezpečovacího systému. Obě možnosti jsou popsány níže.


Samostatné GSM dálkové ovládání

V tomto případě sestavuji dálkové ovládání z následujících komponent:

 • GSM komunikátor, m.j. obsahuje spínací relé pro spínání spotřebičů menšího příkonu;
 • napájecí zdroj 230V/12V a zálohovací akumulátor 12V;
 • silové koncové relé v případě spínání el. spotřebičů většího příkonu.

Komponenty jsou namontovány do plastového elektrorozvaděče umístěného poblíž spotřebiče. Podle použitého GSM komunikátoru a podle jeho konfigurace lze nezávisle na sobě ovládat jeden, dva i více spotřebičů.

Postup při zřizování

 • nezávazná návštěva: prohlídka místa instalace, konzultace se zákazníkem, zjištění parametrů ovládaného spotřebiče; cena: v Praze a okolí zdarma, mimo Prahu účtuji jen dopravu 10,-Kč/km;
 • do týdne: vypracování návrhu řešení, seznamu komponent a cenové nabídky, zaslání e-mailem, ze strany zákazníka schválení e-mailem, domluvení termínu instalace, cena: zdarma;
 • v den instalace: vlastní instalace zařízení, oživení, konfigurace, vyzkoušení, zaškolení obsluhy, platba; instalace obvykle trvá polovinu dne; následně je pak potřeba el. revize revizním technikem.

Cena

Přesná cena bude vyčíslena v cenové nabídce. Cena se pohybuje kolem 10.000 Kč bez DPH. Cena zahrnuje veškerý materiál a práci. Cena nezahrnuje dopravu v ceně 10,- Kč/km. Cena nezahrnuje DPH. Jsem plátcem DPH a zákazník má tedy možnost využít odpočtu DPH.  Způsob platby: hotově při předání díla, bezhotovostně jen předem nebo po dohodě.


GSM dálkové ovládání jako součást zabezpečovacího systému

Doporučuji sestavit dálkové ovládání jako součást zabezpečovacího systému. Nejsložitější komponenta - GSM komunikátor - je pak ve vašem objektu využita dvakrát - jednak pro signalizaci poplachu, jednak pro ovládání spotřebičů.

V tomto případě se dálkové ovládání skládá z následujících komponent:

 • GSM komunikátor zabudovaný v ústředně zabezpečovacího systému, ústředna m.j. rádiově ovládá bezdrátové relé;
 • bezdrátové relé pro spínání spotřebičů menšího příkonu;
 • silové koncové relé v případě spínání el. spotřebičů většího příkonu.

Komponenty jsou namontovány do plastového elektrorozvaděče umístěného poblíž spotřebiče. GSM komunikátor použitý v ústředně zabezpečovacího systému umožňuje nezávisle ovládat jeden nebo dva spotřebiče.

Postup při zřizování

Postup je stejný jako postup při zřizování zabezpečovacího systému.

Cena

Cena komponent pro rozšíření zabezpečovacího systému o dálkové ovládání je srovnatelná s cenou komponent pro samostatné provedení dálkového ovládání viz výše. Záleží však na úhlu pohledu, zda se jedná o úsporu (netřeba dva GSM komunikátory pro ústřednu a ovládání), nebo o prodražení (investici i do zabezpečovacího systému). Moje cenová nabídka zabezpečovacího systému vždy zahrnuje seznam, popis a ceny jednotlivých komponent.


Zpět na hlavní stranu

Tato stránka ve verzi .pdf pro stažení nebo pro tisk

Tento web ve zkrácené verzi .pdf pro stažení nebo pro tisk

Stáhnout .pdf prohlížeč Adobe Reader